Det planerade markarbetet kring Shoe4Africa Children’s Hospital är nu igång, bland annat skall en gångväg under tag konstrueras mellan sjukhusbyggnaden och musikhuset. Vi har även fått en skiss på den nya planritningen. Det sedan länge obebodda huset består idag av två bostäder på vardera två rum, badrum och kök. Ett antal väggar skall initialt rivas, för att ge plats för ett större uppehållsrum.

I mitten av december åker Markus med familj ner till Kenya för att under en månad starta upp det praktiska arbetet med själva byggnaden.

Att äntligen vara igång med vårt första projekt känns fantastiskt!
Ritning före
Ritning efter