Under våren har arbetet i Shoe4Africa Sweden fortsatt på många håll. I april var Markus Johansson tillbaka hos femteklassarna i Saltsjö Duvnäs skola och visade upp foton från sitt senaste besök i Eldoret, Kenya. Med sig i bagaget hade han också brev och hälsningar från sjukhusbarnen, och brevväxlandet är nu i full fart. Det var på julafton som Markus besökte Shoe4Africa Childrens Hospital och delade ut de julklappar som barnen i Saltjö Duvnäs hade samlat ihop.

Markus nästa besök i Eldoret är planerat till juli. Då kommer de snart färdigrenoverade musikhusen att invigas, och Östafrikas första och största statliga barnsjukhus kommer då ha gott om plats för lek och sång. Musikhusen är till 100 procent finansierade genom donationer till Shoe4Africa Sweden, och vi är mycket tacksamma för all hjälp under resans gång. Sedan vårt senaste inlägg i början av april har vi fått in ytterligare 30 000 kronor, och vi har nu passerat vårt ursprungliga mål om att samla in 200 000 kronor. Då vi snabbt insåg det stora behovet av utrymme vid det ständigt fullbelagda sjukhuset, beslutade vi oss under våren för att renovera ytterligare ett hus för samma ändamål. Detta innebär att vi skall samla in ytterligare 130 000 kronor.

Det statliga sjukhuset kommer att sköta den fortlöpande driften av huset, men vi kommer vara fortsatt engagerade i verksamheten. Bland annat ska vi under hösten försöka knyta lokala pedagoger till musikhuset för att säkerställa kvaliteten i aktiviteterna, så att det uppfyller de tankar och mål som vi har. Redan under sommaren 2016 formades vår målsättning efter ett besök på musikverksamheten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, det första i sitt slag i världen.