MUSIKHUSET

På den mark som införskaffades för uppförandet av Eldoret Children’s Hospital, Afrikas andra sjukhus helt anpassat för barn, fanns ett par mindre byggnader i varierande skick. Det första skall nu renoveras och förvandlas till ett musikhus där barn kan få energi och glädje. Projektet kommer att finansieras genom bidrag till Shoe4Africa Sweden. Huset på cirka 90 kvadratmeter består idag av två identiska bostadsytor på vardera två rum, kök och toalett. I ett första skede skall väggar rivas för att skapa två större ytor. Vårt första mål är att samla in 200 000 kronor för att finansiera renoveringen, som väntas inledas i december 2016. Eventuellt överskott kommer att finansiera driften av huset i form av avlönad person. Efter detta kommer vi kontinuerligt att vidareutveckla huset och vår förhoppning är att det kommer sprida musik, glädje och kärlek bland de sjuka barnen och deras ditresta familjer.

 

ELDORET CHILDREN’S HOSPITAL

Det finns cirka 500 miljoner barn i Afrika söder om Sahara, och ett av sju barn får aldrig se sin sexårsdag. Trots detta fanns det fram tills för ett par år sedan endast ett enda statligt sjukhus avsett för barn, i Kapstaden, Sydafrika. Tack vare Shoe4Africa finns det nu två. Arbetet med att bygga ett dedikerat barnsjukhus inleddes den 31 december 2012 i Eldoret, huvudort i regionen Rift Valley i västra Kenya och med sina 200 000 invånare dess största stad. Sjukhuset färdigställdes året därpå och har idag 105 sängplatser. Genom åren har byggnaden och området utvecklats, och det har nu blivit dags för nygrundade Shoe4Africa Sweden att skapa ett hus för musik och glädje.