Hjälp oss sprida glädje till barn i Kenya

Hjälp oss sprida glädje till Kenyas barn

Organisationens första mål är att samla in pengar för upprustningen av ett hus i anslutning till Shoe4Africas barnsjukhus i Eldoret, Rift Valley. Det cirka 90 kvadratmeter stora huset skall förvandlas till ett musikhus, och väntas färdigställas under vintern 2016/2017. De största utgifterna består i att förbättra ytter- och innertak, samt att bygga en gångväg under tak mellan musikhuset och sjukhusbyggnaden. Nästa steg blir att säkerställa driften av musikhuset, och att hitta nya projekt som kan sprida glädje hos barn i Kenya.

Donationer:
PlusGirokonto 86 55 45-8 SEK eller Swish på nummer 123-320 54 99

Alla upphandlingar och projektledning sköts av Shoe4africa.org som under 20 år varit verksamma i Kenya. Vårat mål är att med egna insamlade medel kunna vara med och stötta mindre projekt. Alla omkostnader för resor, hemsida m.m står vi själva för och vårt mål är att 95% ska gå direkt till verksamheten.