Hjälp oss sprida glädje till barn i Kenya

Hjälp oss sprida glädje till Kenyas barn

Organisationens första mål är att samla in pengar för upprustningen av ett hus i anslutning till Shoe4Africas barnsjukhus i Eldoret, Rift Valley. Det cirka 90 kvadratmeter stora huset skall förvandlas till ett musikhus, och väntas färdigställas under vintern 2016/2017. De största utgifterna består i att förbättra ytter- och innertak, samt att bygga en gångväg under tak mellan musikhuset och sjukhusbyggnaden. Nästa steg blir att säkerställa driften av musikhuset, och att hitta nya projekt som kan sprida glädje hos barn i Kenya.

Privata donationer:
Vill du vara med och bidra skicka ett mail tll daniel@shoe4africa.se så berättar vi mer.

Företags donationer:
Företags donationer går direkt till moderorganisationen Shoe4Africa som är en registrerad NGO i New York, USA. Vill du ta rygg på vår första företagssponsorer ÅFoch Wenngarn kontaktar ni Daniel Grythberg. Han kan ge er idéer och förslag på hur just ditt företag och dina anställda kan hjälpa oss att hjälpa barnen. Vi arbetar själva på att inom kort bli en registrerad ideell förening.

Shoe4Africa JPMorgan Chase Routing #021000021
swift code: chasus33
acct name: Shoe4Africa
Acct # 151079482165
Adress: 126 East 86th St NY, NY 10028

Alla upphandlingar och projektledning sköts av Shoe4africa.org som under 20 år varit verksamma i Kenya. Vårat mål är att med egna insamlade medel kunna vara med och stötta mindre projekt. Alla omkostnader för resor, hemsida m.m står vi själva för, så att 100% av det som kommer in går direkt till att finansiera de projekt vi tagit på oss.